KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA VE RIZA METNİ

Arem Kanlıca Gıda Ürünleri Ramazan Ağca  (“Arem Kanlıca ”) ile paylaşılan kişisel verilerin korunması hususundaki gerekli bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Arem Kanlıca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan kullanıcıları aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları kullanıcılarımızın ve mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar Arem Kanlıca mobil işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

1) Arem Kanlıca'nın kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir?

Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür.

Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

2) Arem Kanlıca  kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor?

aremkanlica.com web sitesinden, mobil uygulamalardan veya müşteri hizmetlerimiz aracılığı ile işlem yapan müşterilerimizin bizimle paylaştıkları veriler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca Arem Kanlıca tarafından işlenmektedir. Arem Kanlıca'ya ait olan aremkanlica.com web sitesi çerez (cookie) sistemi kullanan bir web sitesidir. Çerez sistemi, internete bağlanılan cihazın tarayıcısından alınan bazı veriler sayesinde internete bağlanılan cihazın daha sonra tekrar giriş yapıldığında tanınmasını sağlar. aremkanlica.com, ziyaretçilerine daha kaliteli bir hizmet sağlayabilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

aremkanlica.com çerezleri, site üzerindeki gezinme hareketlerinizi ve site kullanım geçmişinize dair verileri izleyip analiz edebilmektedir. Aynı zamanda GIF dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla edindiği bilgileri de seçimleriniz/tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolamaktadır. Öte yandan çerezler, bu bilgileri web sitesini ve mobil uygulamayı daha iyi deneyimleyebilmeniz açısından iyileştirme çalışmalarına kaynak oluşturması için de kullanılabilmektedir. aremkanlica.com  site üzerinde sizden toplanan verileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.

aremkanlica.com web sitesinda kalıcı çerezlerin yanı sıra oturum çerezleri de kullanılmaktadır. Oturum kimliği çerezi tarayıcıyı kapatıldığında sona ererken kalıcı çerez sabit diskinizde uzun süre kalmaktadır. Kalıcı çerezleri kaldırabilmeniz mümkündür. Bunun için şu siteleri ziyaret edebilirsiniz: “www.allaboutcookies.org” veya www.youronlinechoices.eu. Oturum çerezlerini ve kalıcı çerezleri reddetseniz dahi hem web sitesini hem de mobil uygulamayı kullanmaya devam edebilirsiniz. Fakat web sitesi veya mobil uygulamanın tüm özelliklerini etkin bir biçimde kullanamayabilirsiniz.

3) İnternet Sitesi Çerezleri Nasıl Kullanılmaktadır?

aremkanlica.com çerezleri, girdiğiniz bilgileri hatırlamak ve mobil uygulama/web sitesi kullanımınızı kişiselleştirebilmek için kullanır; çerezler bu sayede web sitesi veya mobil uygulamaya her girdiğinizde sizi parola girme zahmetinden kurtarır. Aynı zamanda çerezler web sitesine bağlandığınız lokasyonu, web sitesi/mobil uygulama üzerinde ne tür bir içerik görüntülediğiniz ve ziyaret süreniz web sitesini/mobil uygulamayı nasıl kullandığınızın izlenmesi dâhil olmak üzere; web sitesini/mobil uygulamayı nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır. Web sitesindeki çerezler ilgi alanlarınıza ve beğenilerinize daha uygun içerik ve reklamları sunmak için reklam/tanıtım amacıyla kullanılır. Bu şekilde, web sitesini, web sitesinı kullandığınızda size daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istemediğinizi belirttiğiniz içerik veya fırsatları bir daha sunmaz.

4) İnternet Sitesi üçüncü taraf çerezlerini reklam ve yeniden hedefleme için nasıl kullanmaktadır?

aremkanlica.com çerezleri, web sitesinin reklam verdiği internet sitelerini gezdiğiniz takdirde, ilgi alanlarınıza hitap eden reklamları size gösterebilmek için “reklam teknolojisini” etkin hale getirmek amacıyla kullanılabilir.

Reklam teknolojisi, size ilgi alanlarınız ve beğenilerinize uygun reklamlar sunabilmek için mobil uygulamaya/web sitesine ve web sitesinin reklam verdiği mobil uygulamaya/ web sitelerine yaptığınız önceki ziyaretlerinizde paylaştığınız bilgileri kullanır. Bu sistemin doğru bir şekilde işleyebilmesi açısından web sitesinin sizi tanıyabilmesi maksadıyla tarayıcınıza üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir.

5) Arem Kanlıca kişisel verileri hangi amaçlarla kullanıyor?

Arem Kanlıca, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

* Web sitesi/müşteri hizmetleri/mobil uygulamalar üzerinden işlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,

* İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

* Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,

* Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

* Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,

* Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

* “Müşterilerimizin bize bildirdiği ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,

* Web sitesi ve/müşteri hizmetleri/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi için anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,

* Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,

* Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,

* Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.

6) Arem Kanlıca kişisel verilerinizi nasıl koruyor?

Arem Kanlıca ile paylaşılan kişisel veriler, Arem Kanlıca'nın gözetimi ve kontrolü altındadır. Arem Kanlıca, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

7) Arem Kanlıca kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?

Kullanıcılarımıza ait kişisel bilgilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, kullanıcılarımızın izni ile gerçekleşmekte ve kural olarak kullanıcımızın onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Öte yandan, yasal yükümlülüklerimiz gereği ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Arem Kanlıca, sorumlu değildir. Kişisel verileriniz Arem Kanlıca'nın hissedarlarıyla, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalar arası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilere ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.

8) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

* işlenip işlenmediğini öğrenme,

* işlenmişse bilgi talep etme,

* işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

* yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

* eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

* KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

* aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

* münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

* KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

9) Kişisel verilerle ilgili mevzuat değişikliklerinden nasıl haberdar olabilirim?

KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar Arem Kanlıca'nın yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.

10) Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim?

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Arem Kanlıca'nın kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Arem Kanlıca'nın yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin Arem Kanlıca ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir.Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

11) Arem Kanlıca'ya kişisel verilerinizle ilgili soru sormak ister misiniz?

Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için info@aremkanlica.com e-posta adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

Müşterilerin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları:

Kişisel verileri korumaya yönelik ilgili kanunun doğrultusunda; Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için Arem Kanlıca tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir. Bu kapsamda müşterilerin kişisel verileri; müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve Arem Kanlıca'ya ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere dahil olmak üzere Arem Kanlıca'nın ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, Arem Kanlıca'nın sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Müşteri’nin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.